Osnovna djelatnost i osnovna ideja zbog koje je tvrtka i osnovana je izvođenje elektroinstalaterskih radova. Od osnutka tvrtke do danas, zaposlenici tvrtke su izvodili elektroinstalaterske radove na različitim tipovima građevina, od stambenih obiteljskih kuća, višestambenih zgrada, sakralnih objekata, objekata pod konzervatorskom zaštitom, ugostiteljskih lokala, trgovačkih centara, domova za skrb o starijim osobama, škola, kao i proizvodnih pogona. 

Tvrtka posjeduje Suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja ili izvođenja pojedinih radova na građevinama  Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva RH.

Tvrtka se bavi izvođenjem električnih instalacija niskog napona u građevinama, elektroničkih komunikacijskih mreža (EKM), sustava zaštite od djelovanja munje na građevine (LPS),  te u manjoj mjeri i u suradnji sa poslovnim partnerima, sustava tehničke zaštite (video nadzor, protuprovala, vatrodojava).

Permanentno praćenje propisa i normi, te konstantna edukacija na specijalističkim seminarima, praćenje i usvajanje novih tehnologija gradnje, garancija su kvalitetnog izvođenja radova i rješavanja svih zahtjeva koje pred izvođače danas postavljaju projektanti i investitori. Tome svakako pridonosi i mreža pouzdanih dobavljača sa kojima tvrtka, na obostrano zadovoljstvo, surađuje dugi niz godina.

Greko d.o.o. Križevci
Aposs.hr

Greko d.o.o. Križevci