Greko d.o.o. je u razdoblju od 2013. do 2018.  uspješno proveo energetsku obnovu 7 stambenih zgrada.

U razdoblju od 2013-2016. g. javljanjem na natječaje RH Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, i ostvarenim sufinanciranjem provedena je energetska obnova na 4 stambene zgrade ( Stjepana Radića 1, Stjepana Radića 3, Frana Gundruma 5-7, Sidonije Rubido 7-9-11, ).

U razdoblju od 2017-2018. javljanjem na natječaj RH Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i ostvarenim dodijeljenim bespovratnim sredstvima za projekte financirane iz Europskih strukturnih investicijskih fondova – Operativni program  „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. , završena je energetska obnova na 3 stambene zgrade ( Matije Gupca 32 i 34, Frana Gundruma 2 i Frana Gundruma 1-3 ). Projektima energetske obnove u ovim zgradama ostvarena je ušteda toplinske energije i emisije CO2 za više od 51%, čime se znatno ostvaruje ušteda na troškovima grijanja i hlađenja, a i doprinosi na boljoj kvaliteti življenja u obnovljenim zgradama od koji su neke građene prije više od 50 godina.

Greko d.o.o. Križevci
Aposs.hr

Greko d.o.o. Križevci