Tvrtka GREKO d.o.o. je osnovana 1992. godine i potpuno je u privatnom vlasništvu, sa temeljnim kapitalom od 98.500,00 Kn. 

Aktivno je započela sa radom 1.04.1993. godine. Tvrtka je registrirana, prvenstveno, za obavljanje završnih obrtničkih radova u graditeljstvu, s naglaskom na elektrotehničke instalacije, te pružanje usluga projektiranja i stručnog nadzora iz domene elektrotehnike, posredovanja i trgovine neprehrambenim proizvodima, prvenstveno elektrotehničkih materijala, opreme i uređaja. S vremenom je osnovna djelatnost tvrtke postalo izvođenje i održavanje elektrotehničkih instalacija, te pružanje usluga projektiranja i nadzora elektrotehničkih instalacija.

Donošenjem Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ((Narodne novine br. 91/1996), izvršena je doregistracija tvrtke i s početkom primjene navedenog Zakona, tvrtka je, uz osnovnu djelatnost) počela obavljati uslugu upravljanja višestambenim zgradama na području grada Križevaca.

Od tada su osnovne djelatnosti tvrtke:

  • Elektroinstalacije
  • Upravljanje zgradama
Greko d.o.o. Križevci
Aposs.hr

Greko d.o.o. Križevci